اخبار
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ اخذ رتبه جدید

news image شرکت فلات پارس با اتکاء به مدیران کارآمد و کارشناسان با تجربه پس از ماهها تلاش و پیگیری، موفق به اخذ رتبه 2... ادامه خبر
شرکت فلات پارس
آدرس:
ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان عربعلی، خیابان دوم، پلاک ۵۴
کد پستی: ١۵۵۴٦
تلفن: ۹۲-۸۸۵۰۶۸۹۰ ٢١ ٩٨+
دورنگار: ۸۸۵۰۶۸۸۹ ٢١ ٩٨+
پست الکترونیکی: info@falatepars.com